Благодійна організація
Иппотерапевтический Центр "Спирит"

Логопед-дефектолог

Фахівці Іпотерапевтичного Центру «Спірит» працюють з такими порушеннями:

 • ОНР I, II, III рівня (загальне недорозвинення мови);
 • ФФНР (фонетико-фонематичні недорозвинення мови);
 • ЗРР (затримка мовного розвитку);
 • ЗПРР (затримка психомовного розвитку);
 • Дисграфія (порушення письма);
 • Дислексія (порушення читання);
 • Дислалия (порушення звуковимови);
 • Алалия (відсутність мовлення);
 • Дизартрия (порушення мови, пов'язане з ураження ЦНС);
 • Ринолалія (порушення мови в зв'язку з ущелиною неба);
 • Афазія (розпад вже сформованої мови);
 • Заїкання.

Система занять, яку ми використовуємо, спрямована на формування і корекцію всіх сторін мови: фонетичної, лексичної, граматичної, прагматичної.

На заняттях з логопедом-дефектологом розвиваються такі пізнавальні процеси як пам'ять, мислення, увага, різні види сприйняття, зорові, слухові, моторні функції і межсенсорні зв'язки, пізнавальна і творча активність дитини, мовні навички.

Ставиться акцент на розширення кругозору дітей, уточнення у них уявлень про предмети та явища, природу, соціальної дійсності. У процесі також обов'язково вирішуються завдання розвитку мови, головним чином, збагачення словника, уточнення значень слів. У структуру занять включаються ігри та вправи, спрямовані на розвиток пізнавальних і творчих процесів.